Natječaj za stručno usavršavanje

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 19/10/201611,8 min read

Natječaj

 

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,vršitelj dužnosti ravnatelja, Miroslav Horvat, dr.med., spec.interne med., subspec. pulmologije raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  u trajanju od 12 mjeseci, za zvanja:

PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – 4 kandidata
Uvjeti:završeni odgovarajući stručni studij

MEDICINSKA SESTRA – 1 kandidat
Uvjet: završena odgovarajuća škola

MEDICINSKO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR – 1 kandidat
Uvjet: završena odgovarajuća škola

FARMACEUTSKI TEHNIČAR – 1 kandidat
Uvjet: završena odgovarajuća škola

MAGISTAR PSIHOLOGIJE – 1 kandidat
Uvjeti: završeni odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK INŽENJER RAČUNARSTVA – 1 kandidat
Uvjeti: završeni odgovarajući studij

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete za sufinanciranje sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Kandidati su dužni dostaviti:
–    Zamolbu
–    Životopis (vlastoručno potpisan)
–    preslik domovnice
–    preslik osobne iskaznice
–    dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe/diplome)
–    dokaz o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena za prvostupnike/magistre
–    dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za stručno osposobljavanje“.

Natječaj je otvoren od 20.10. do 28.10.2016. godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Broj: 01-3007/2016.

bolnica-logo