Natječaj za zapošljavanje

Categories: NatječajiPublished On: 17/01/201824,2 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 do 6 mjeseci) na poslovima:

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA RAČUNOVODSTVO – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog ili srodnog usmjerenja
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje rada na računalu

2. VIŠI STRUČNI REFERENT ZA TEHNIČKE POSLOVE – 1 izvršitelj
Uvjeti
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij građevinskog, strojarskog, elektrotehničkog, informatičkog ili drugog tehničkog usmjerenja
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• poznavanje rada na računalu

3. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen studij medicine
• položen specijalistički ispit iz opće kirurgije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad
• poznavanje rada na računalu

4. DOKTOR MEDICINE, SPECIJALIST OFTALMOLOGIJE – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen studij medicine
• položen specijalistički ispit iz oftalmologije i optometrije
• odobrenje (licenca) Hrvatske liječničke komore za samostalan rad
• poznavanje rada na računalu

5. MAGISTAR PSIHOLOGIJE/DIPLOMIRANI PSIHOLOG – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
• odobrenje Hrvatske psihološke komore za samostalan rad (osnovna dopusnica)
• najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva
• poznavanje rada na računalu

6. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• završen studij sestrinstva
• odobrenje za samostalan rad
• poznavanje rada na računalu

7. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 2 izvršitelja
Uvjeti:
• završena srednja škola za medicinsku sestru/tehničara
• odobrenje za samostalan rad
• poznavanje rada na računalu

8. KUHAR/KUHARICA – 2 izvršitelja
Uvjeti:
• završena srednja škola za kuhara (SSS)
• jedna godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Diplomu (pod 1.,2.,3.,4.,5.,6.)
– Svjedodžba (pod 7.,8.)
– Odobrenje za samostalan rad (pod. 3.,4.,5.,6.,7.)
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti usmeno testiranje i/ili pismeno testiranje i/ili osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja usmenog i/ili pismenog testiranja i/ili osobnog intervjua objavit će se na službenim internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.
Natječaj je otvoren od 17.01.2018. do 25.01.2018.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-87/2018.

bolnica-logo