Natječaj za zapošljavanje – REFERENT OBRAČUNA PLAĆE

Categories: NatječajiPublished On: 12/01/201812,7 min read

Natječaj

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje
NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad do 2 mjeseca) na poslovima:

1. REFERENT OBRAČUNA PLAĆE – 1 izvršitelj
Uvjeti:
• srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
• jedna godina radnog iskustva u struci
• poznavanje rada na računalu
Prednost: iskustvo u obračunavanju i isplati plaće (COP)

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
– Zamolbu
– Životopis
– Domovnicu
– Svjedodžba
– Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO)
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti usmeno testiranje i/ili pismeno testiranje i/ili osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja usmenog i/ili pismenog testiranja i/ili osobnog intervjua objavit će se na službenim internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme“.
Natječaj je otvoren od 12.01.2018. do 19.01.2018.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

bolnica-logo