Natječaj za zapošljavanje – referent za materijalno knjigovodstvo i osnovna sredstva

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 20/10/201712,6 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme,do povratka odsutnog  radnika sa bolovanja, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 mjeseca) na poslovima:

 

referent za materijalno knjigovodstvo i osnovna sredstva – 1 izvršitelj

 

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja
  • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:

  • Zamolbu
  • Životopis
  • Domovnicu
  • Svjedodžbu
  • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO-a)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje – REFERENT ZA MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO I OSNOVNA SREDSTVA“.

 

Natječaj je otvoren od 20.10.2017. do 28.10.2017.godine

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

 

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.                                                                                               

 

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

 

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

 

Broj 01-3226/18-1/2017.

 

 

 

 

bolnica-logo