Poštovani pacijenti,

Županijskoj bolnici Čakovec cilj je zadobivanje povjerenja korisnika i osiguranje njihovog zadovoljstva sa našim prijateljskim odnosom i vrhunskom kvalitetom usluge.
Tijekom Vašeg boravka u našoj Bolnici nastojati ćemo Vam dati sve potrebne informacije vezane za Vaše liječenje, kao i informacije o Vašim pravima i obvezama iz zdravstvenog osiguranja. Ponekad, unatoč svim našim naporima, postoje trenutci nezadovoljstva.
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti svaka osoba ima pravo neposredno ili pisanim putem zatražiti zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža. Ukoliko ipak niste zadovoljni kvalitetom naše usluge, imate pravo uputiti prigovor ili pritužbu.

I.    Prigovor – usmeno izraženo nezadovoljstvo:
Ljubaznom komunikacijom na licu mjesta može se riješiti problem i spriječiti nezadovoljstvo. Molimo Vas da usmeni prigovor najprije uputite prisutnom osoblju ili glavnoj sestri ili voditelju odjela na koji se prigovor odnosi. Ukoliko nije moguće razgovorom riješiti uzroke Vašeg nezadovoljstva imate pravo uputiti pisanu pritužbu.

II.    Pritužba – pismeno izraženo nezadovoljstvo:
Pritužbu možete upisati u Knjigu pritužbi koja se nalazi na svakom odjelu/ ambulanti ili preko službenog Obrasca za prijavu pritužbe pacijenata (poveznica na obrazac se nalazi niže na stranici). Obrasci su dostupni u repozitoriju dokumenata, u prilogu ovog dokumenta ili na prijamnim šalterima svakog odjela/ ambulante. Kako biste dobili pisani odgovor na navedenu pritužbu u zakonskom roku, važno je da obrazac za prijavu pritužbe pacijenata u potpunosti ispunite i odložite u sandučiće za podnošenje pritužbi koji se nalaze u predvorju stare i nove zgrade ŽB Čakovec ili možete poslati na e-mail: kvaliteta@bolnica-cakovec.hr i/ ili bolnica-cakovec@bolnica-cakovec.hr.

III. POHVALA – pismeno izraženo zadovoljstvo:
Svoja pozitivna iskustva i zadovoljstvo dobivenom zdravstvenom uslugom možete upisati u Knjigu pritužbi i pohvala koja se nalazi na svakom odjelu/ ambulanti ili preko službenog Obrasca za pohvalu djelatnika (poveznica na obrazac se nalazi niže na stranici). Obrasci su dostupni u repozitoriju dokumenata, u prilogu ovog dokumenta ili na prijamnim šalterima svakog odjela/ ambulante. Obrazac za pohvalu djelatnika ispunite i odložite u sandučiće za podnošenje pritužbi i pohvala koji se nalaze u predvorju stare i nove zgrade ŽB Čakovec ili možete poslati na e-mail: kvaliteta@bolnica-cakovec.hr i/ ili bolnica-cakovec@bolnica-cakovec.hr.

Službeni pisani odgovor dobiti ćete u roku od 8 radnih dana od datuma zaprimanja pritužbe. Bez obzira na prirodu pritužbe ŽB Čakovec osigurava odgovor na sadržaj svake pritužbe dok preispituje i rješava bilo koje sustavne probleme na koje ukazuje pritužba. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti biti ćete obaviješteni da je pritužba u fazi rješavanja i da će odgovor uslijediti unutar određenog vremenskog roka (ovisno o radnjama koje Bolnica može poduzeti).
Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama ili je prekoračen zakonski rok bez upućivanja ikakvog pismenog obrazloženja o kašnjenju, imate pravo žaliti se Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji, na broj telefona 099 813 8883 ili na adresu: Ruđera Boškovića 2, Čakovec. Pritužbu Možete podnijeti i izravno Ministarstvu zdravlja na tzv. Bijeli telefon 0800 7999.

Želimo Vam ugodan boravak u našoj Bolnici i mirno rješavanje svih Vaših pritužbi/ prigovora.

OBRAZAC ZA POHVALU DJELATNIKA

PRIJAVA PRITUŽBE PACIJENATA O-PP2-01 2