Obavijest – DOKTOR MEDICINE

Categories: NatječajiPublished On: 26/03/20214,8 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-01-874/2-2021.
Čakovec, 26.03.2021.

Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (M/Ž), objavljenog  na internet stranicama Županijske bolnice Čakovec , Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću

                                                  OBAVIJEST

1.    Za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme na poslovima Doktora medicine  u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu izabrana je

•    Kristina Bukal

2.    Sa izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme s probnim radom od  6 mjeseci.

                                                                                            
                                                                                Ravnatelj
                                                             doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof. v.š.,
                                                                        dr.med.spec.opće kirurgije                    

bolnica-logo