Obavijest o izboru kandidata – doktora medicine za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije

Categories: NatječajiPublished On: 17/08/20234,8 min read

Obavijest

Broj: 01-3245/2/2023.
Čakovec, 17.08.2023.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015, 100/2018., 33/2023.) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Igor Šegović, dr. med., spec. pedijatrije, subspec, pedijatrijske gastroenterologije, donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanta
1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelja za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije odabrana je:

• Dragana Marušić Momčilović, dr.med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

 

Zamjenik ravnatelja                          Ravnatelj
Danko Blažeka, dr.med.,                  Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
spec. otorinolaringologije                subspec. pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo