Obavijest o izboru kandidata – doktora medicine za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Categories: NatječajiPublished On: 14/04/20214,5 min read

Obavijest

Broj: 01-1052/1/21.
Čakovec, 09.04.2021.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, doc. dr. sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr. med., spec. opće kirurgije, donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanta
1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelja za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije odabrana je:

• Petra Švenda, dr.med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

Ravnatelj
doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š.,
dr.med., spec. opće kirurgije

bolnica-logo