Obavijest o izboru kandidata – doktora medicine za specijalizaciju iz fizikalne medicine

Categories: NatječajiPublished On: 20/07/20224 min read

Obavijest

Broj: 01- 2433/1/2022.
Čakovec, 20.07.2022.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015, 100/2018) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Igor Šegović, dr. med., spec. pedijatrije, subspec, pedijatrijske gastroenterologije, donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanta
1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelj za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije odabrana je:

• Klara Grahovec, dr.med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

Ravnatelj
Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo