Obavijest o izboru kandidata – doktora medicine za specijalizaciju iz gastroenterologije

Categories: NatječajiPublished On: 30/08/20213,8 min read

Obavijest

Broj: 01-3191/1-21.
Čakovec, 30.08.2021.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanta
1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelja za specijalizaciju iz gastroenterologije odabrana je:

• Kristina Bukal, dr.med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

Ravnatelj
Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
subspec. pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo