Obavijest o izboru kandidata – doktora medicine za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije

Categories: NatječajiPublished On: 23/09/20224 min read

Obavijest

Broj: 01- 3490/2/2022.
Čakovec, 23.09.2022.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015, 100/2018) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Igor Šegović, dr. med., spec. pedijatrije, subspec, pedijatrijske gastroenterologije, donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanta
1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelj za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije odabrani je:

• Karlo Grudić, dr.med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

Ravnatelj
Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo