Obavijest o izboru kandidata – doktora medicine za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije

Categories: NatječajiPublished On: 14/09/20214 min read

Obavijest

Broj: 01-3061/1/21.
Čakovec, 09.09.2021.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroeneterologije donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanta
1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelja za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije odabrana je:

• Dejana Jezernik, dr.med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

Ravnatelj
Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
subspec. pedijatrijske gastroeneterologije

bolnica-logo