Obavijest o izboru kandidata – Medicinska sestra/tehničar

Categories: NatječajiPublished On: 17/09/20215,8 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-3554/3-1/2021.
Čakovec, 17.09.2021.

Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme (M/Ž), objavljenog u Narodnim novinama i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću
OBAVIJEST

1. Za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme odabrana je na poslovima:

Medicinska sestra/tehničar na Odjelu za ginekologiju s poliklinikom i dnevnom bolnicom

• Dejanira Blažeka

Medicinska sestra/tehničar u JIL-u na Odjelu za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu sa JIL-om

• Dorotea Špoljarić

2. Sa izabranim kandidatkinjama sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom od 2 mjeseca.

Ravnatelj
Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
subspec. pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo