Obavijest o izboru kandidata – Prvostupnik radiološke tehnologije

Categories: NatječajiPublished On: 25/01/20224,6 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-52/2-2/2022.
Čakovec, 25.01.2022.

Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme (M/Ž), objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću

OBAVIJEST

1. Za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima Prvostupnika radiološke tehnologije na Odjelu za radiologiju i ultrazvuk odabrani je :

• Mario Hudoletnjak

2. Sa izabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 mjeseca.

Ravnatelj
Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
subspec. pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo