Obavijest o izboru kandidata – stručno osposobljavanje

Categories: NatječajiPublished On: 06/06/20185,6 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-1670/1/2018.
Čakovec, 05.06.2018.godine

Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi natječaja za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (M/Ž), objavljenog na internet stranicama Zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću

OBAVIJEST

I. Za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci odabrani su slijedeći kandidati:

1. MAGISTRA PSIHOLOGIJE
• Petra Plantak

2. MAGISTAR PRAVA
• Matija Kontrec

II. S odabranim kandidatima sklopiti će se Ugovor o Stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nakon ishođenja odobrenja od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

RAVNATELJ
Robert Grudić, dr.med., spec. opće kirurgije,ortopedije
i traumatologije, subspec. traumatologije

bolnica-logo