Obavijest o izboru kandidata za specijalizaciju iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo

Categories: NatječajiPublished On: 04/09/20185,2 min read

Obavijest

Broj: 01-2416/1/18.
Čakovec, 04.09.2018.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Robert Grudić, dr. med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatolog, donosi

O D L U K U
o izboru kandidata za specijalizaciju

1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima magistra farmacije – 1 izvršitelj za specijalizaciju iz kliničke farmacije – bolničko ljekarništvo odabrana je:

Sanja Stepan, mag.pharm.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

3. Ova Odluka objavljuje se na Internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.

RAVNATELJ
Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije,
ortopedije i traumatologije,
subspec. traumatologije

bolnica-logo