Obavijest o izboru kandidata za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

Categories: NatječajiPublished On: 17/10/20188,3 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-3068/1/2018.
Čakovec, 17.10.2018.godine

Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi natječaja za sklapanje Ugovora o radu za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (M/Ž), objavljenog na internet stranicama Zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću

OBAVIJEST

I. Za sklapanje Ugovora o radu za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva u trajanju od 12 mjeseci – na određeno vrijeme odabrani su slijedeći kandidati:

1. PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE
• Iva Mihinjač
• Ivana Špicar
• Karla Vukobratović

2. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/KA
• Luka Balić
• Margareta Lesjak
• Ema Pufek
• Sara Rajher

3. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA
• Kristina Mesarić
• Melani Šimunković

4. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
• Snježana Kovač

5. MEDICINSKO LABORATORIJSKI TEHNIČAR/KA
• Antonia Dovečer

6. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE
• Elena Tišler

7. PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
• Matija Trstenjak

II. S odabranim kandidatima sklopiti će se Ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno Potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva nakon ishođenja odobrenja od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

RAVNATELJ
Robert Grudić, dr.med., spec. opće kirurgije,ortopedije
i traumatologije, subspec. traumatologije

bolnica-logo