Obavijest o odabiru Prvostupnika radiološke tehnologije

Categories: NatječajiPublished On: 10/11/20174,7 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-3264/3-2/2017.
Čakovec, 09.11.2017.godine

Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme (M/Ž) objavljenog u NN od 11.10.2017., Županijska bolnice Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću

OBAVIJEST

1. Za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima Prvostupnika radiološke tehnologije na Odjelu za radiologiju i ultrazvuk izabrana je:

• Elma Subašić

2. Sa izabranom kandidatkinjom sklopiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
s probnim radom od 3 mjeseca.

RAVNATELJ
Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije,
ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije

bolnica-logo