Obavijest o održavanju intervjua

Categories: NatječajiPublished On: 11/12/201712,4 min read

Obavijest

 

Čakovec, 11.12.2017.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto Referent za plan, analizu i medicinsku statistiku, Financijski knjigovođa, Viši stručni savjetnik za računovodstvo za kandidate po natječaju br. 01-3486-2/2017 održat će se u dvorani za sastanke Županijske bolnice Čakovec dana 13. prosinca 2017. godine za slijedeće kandidate:
u 9:00 sati

1. Baksa Siniša
2. Balent Hrvoje
3. Brežnjak Dina
4. Buhin Ana Marija
5. Bukal Andreja
6. Cikač Silvija
7. Dania Gordana
8. Fodor Marko
9. Hajdinjak Ivana
10. Kelemenić Sanja
11. Kolarić Glorija
12. Korpar Kristina
13. Korunić Kristina
14. Krznar Anita
15. Kutnjak Ana
16. Marciuš Lovrenčić Kristina
17. Murković Kristina
18. Obadić Ruža
19. Petković Anita
20. Petrinović Petra

u 10:00 sati
21. Pintarić Matija
22. Potočnjak Daniela
23. Režek Mihaela
24. Srnec Bujanić Barbara
25. Šantek Tea
26. Tarandek Marina
27. Težak Danijela
28. Tuđa Vlasta
29. Žvorc Gabrijela
30. Bajkovec Horvat Karolina
31. Bajkovec Miroslava
32. Baranašić Ivana
33. Bašnec Doris
34. Bermanec Damijan
35. Cecelja Višnja
36. Dragović Tatjana
37. Čeh Željka
38. Drožđek Romana
39. Đuran Vesnica
40. Fundak Josipa

u 11:00 sati
41. Hamer Mihajela
42. Horvat Sanja
43. Horvat Štefica
44. Hošnjak Šimunić Suzana
45. Ivković Ivan
46. Igrec Marijana
47. Jančec Tajana
48. Jezernik Ruža
49. Jurinec Lidija
50. Kopjar Dora
51. Konšak-Koštarić Monika
52. Kovačić Melita
53. Kozjak Filip
54. Krčmar Maja
55. Krištofić Lana
56. Kutnjak Jasmina
57. Lepen Lidija
58. Mesarić Natalija
59. Mihoci Spomenka
60. Nedeljko Ksenija
61. Novak Ana

u 12:00 sati
62. Novak Sanela
63. Novko Jasmina
64. Oletić Klementina
65. Pintarić Ksenija
66. Perenc Beti
67. Posavec Sara
68. Radek Tizaj Petra
69. Rušnjak Sara
70. Senčar Melita
71. Sermek Ruža
72. Srša Pregelj Klaudija
73. Taradi Damir
74. Tkalčec Sanja
75. Toplek Jadranka
76. Tomšić Maja
77. Šalamon Antonela
78. Škreb Petra

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

bolnica-logo