Obavijest o održavanju intervjua – FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Categories: NatječajiPublished On: 24/10/20174 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, 24.10.2017.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto FARMACEUTSKI TEHNIČAR po natječaju br. 01-3264/17 održat će se u Biblioteci Županijske bolnice Čakovec dana 30.10.2017. godine u 10:30 sati za sljedeće kandidate:

1. Balaić Ivana
2. Čehok Borović Jasmina
3. Farkaš Vesna
4. Florjanić Andrea
5. Jurčec Lidija
6. Krbot Danijela
7. Mađarić Ivona
8. Nikšić Nikolina
9. Stupar Dejana
10. Tot Gordana
11. Treska Jasmina

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo