Obavijest o održavanju intervjua – medicinska sestra/tehničar – prvostupnik/ca sestrinstva

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 22/05/20179,5 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, 22.05.2017.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR/PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA za kandidate po natječaju br. 01-1103/2-17., 01-1337/8-2/2017. i 01-1337/8-3/2017. održat će u Biblioteci Županijske bolnice Čakovec dana 24.05.2017. godine za slijedeće kandidate:

S početkom u 09,00 sati

1. Bais Slađana
2. Bujan Tena
3. Ciglar Lana
4. Čalopek Sara
5. Čavlek Daniel
6. Đunđus Kristina
7. Kolarić Sonja
8. Lesjak Vanja
9. Lovrenčić Tina
10. Mlinarić Martina
11. Plaftak Nina
12. Strbad Jelena
13. Varga Andrej
14. Vinko Patricija
15. Vršić Štefan

S početkom u 10,00 sati

16. Vugrinec Sara
17. Klobučarić Ivana
18. Kocijan Martina
19. Škvorc Julija
20. Tomšić Nikolina
21. Antolović Bakač Klara
22. Barat Nikola
23. Barić Marta
24. Bihar Klaudija
25. Bistrović Irena
26. Bužanić-Ivančić Bojana
27. Detić Andreja
28. Drvoderić Magdalena
29. Fleten Zlatka
30. Habunek Dijana

S početkom u 11,00 sati

31. Hanžek Nikolina
32. Horvat Nikolina
33. Janušić Elena
34. Jelenić Martina
35. Kolac Miran
36. Kralj Petar
37. Krnjak Ana
38. Latin Martina
39. Majerić Tifani
40. Malović Novak Veronika
41. Markati Janja
42. Mustač Barbara
43. Pavlaković Marina
44. Pavliček Daria
45. Perčić Tihana

S početkom u 12,00 sati

46. Pongrac Melani
47. Premuš Ana
48. Premuš Filip
49. Srnec Anja
50. Tot Meri
51. Vadlja Andreja
52. Važanić Marijana
53. Vuković Daria
54. Zadravec Mateja

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo