Obavijest o održavanju intervjua – medicinska sestra/tehničar

Categories: NatječajiPublished On: 18/07/20175 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, 18.07.2017.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR po natječaju broj 01-2206/3-2/2017 i 01-1838/2-17 održat će u Biblioteci Županijske bolnice Čakovec dana 24.07.2017. godine za sljedeće kandidate:

S početkom u 11,30 sati

1. Bais Slađana
2. Ciglar Lana
3. Dragojlov Dijana
4. Đunđus Kristina
5. Jančec Marko-Mario
6. Jelenić Martina
7. Kocijan Martina
8. Latin Martina

S početkom u 12,00 sati

1. Matoš Nataša
2. Mavrin Karlo
3. Mlinarić Martina
4. Svečnjak Roman
5. Šalamon Zlatka
6. Tompoš Petar
7. Varga Andrej
8. Varga Dino
9. Vršić Štefan

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo