Obavijest o održavanju intervjua – POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

Categories: NatječajiPublished On: 12/12/20177,3 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, 12.12.2017.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto POMOĆNI RADNIK U KUHINJI po natječaju br. 01-3700/6-3/17 i 01-3486/2/2017.održat će u Biblioteci Županijske bolnice Čakovec dana 15.12.2017. godine

s početkom u 08,00 sati za slijedeće kandidate:

1. Bočkaj Nataša
2. Branilović Ljubica
3. Ciglarić Valentina
4. Cirkvenčić Nikolina
5. Đorđević Suzana
6. Flac Gabrijela
7. Franković Anita
8. Horvat Karmenka
9. Hraščanec Petra
10. Hudek Nevenka
11. Jakupak Mirjana
12. Jalušić Katarina
13. Kovač Jelena
14. Kovačić Nada
15. Malek Kornelija
16. Maurović Miljenka
17. Perši Gordana
18. Pigac Cecilija

S početkom u 09,00 sati za slijedeće kandidate:

19. Podvez Ivana
20. Posedi Marijana
21. Požgaj Marina
22. Purgarić Natalija
23. Radek Maja
24. Sačer Štefica
25. Sučić Ivana
26. Šarić Mario
27. Šoltić Nino
28. Taradi Damir
29. Tišljarić Petra
30. Tompoš Jelena
31. Turk Bojana
32. Vidović Marija
33. Vinković Rosanda
34. Vlašić Mira
35. Vrbančić Slaviša

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo