Obavijest o održavanju intervjua – PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA I MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Categories: NatječajiPublished On: 21/01/20196,1 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, 21.01.2019.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA I MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-3996/2-19 i br. 01-3996/1-19 održat će se 24.01.2019. u 10:00 h u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate:

1. Monika Antončić
2. Valentina Bogdan
3. Lana Ciglar
4. Kristina Đunđuš
5. Valerija Goričanec
6. Andreja Furjan
7. Ivan Habula
8. Leonarda Habijan
9. Barbara Hohnjec
10. Valentina Holjevac
11. Sindija Ileković
12. Lucija Kuzmić
13. Petra Jambrović Posavec
14. Maja Jurić
15. Nikola Matkov
16. Mihael Novinić
17. Ema Mikec
18. Nikolina Milković
19. Nikolina Pleh
20. Denis Poljanec
21. Antonio Podkrajac
22. Helena Pintarić
23. Barbara Slaviček
24. Tea Taradi
25. Matea Vidović
26. Lucija Žerjav

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo