Obavijest o održavanju intervjua – RADNIK U PRAONI

Categories: NatječajiPublished On: 13/12/20175,1 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, 13.12.2017.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto RADNIK U PRAONI po natječaju br. 01-3700/6-5/17 održat će u Biblioteci Županijske bolnice Čakovec dana 20.12.2017. godine

s početkom u 09,00 sati za slijedeće kandidate:

1. Bašek Ivana
2. Branilović Ljubica
3. Cerovec Dragana
4. Cirkvenčić Nikolina
5. Đorđević Suzana
6. Franković Anita
7. Hošnjak Šimunić Suzana
8. Hozjan Anamarija
9. Hutinec Jasna
10. Kovač Jelena
11. Kozar Sanja
12. Maurović Miljenka
13. Novak Vlatka
14. Posedi Marijana
15. Purgarić Natalija
16. Sučić Ivana
17. Šarić Monika
18. Škvorc Dubravka
19. Taradi Damir
20. Tišljarić Petra
21. Vinković Rosanda

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo