Obavijest o održavanju intervjua – VIŠI STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE RAVNATELJSTVA

Categories: NatječajiPublished On: 19/12/20186 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, 19.12.2018.

Obavijest o održavanju intervjua
za radno mjesto VIŠI STRUČNI REFERENT ZA POSLOVE RAVNATELJSTVA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-3514/1-2/2018. održat će se 21.12.2018. u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate:

s početkom u 08:30 sati
1. Marina Babić
2. Ivana Bergovec
3. Adrijana Đuranec
4. Anita Glavina
5. Miljenko Hederić
6. Kristina Horvat
7. Simona Hutinec
8. Maja Igrec
9. Rajna Kojter
10. Tatjana Kreč
11. Sandra Križan

s početkom u 09:15 sati
12. Mihaela Lovrenčić
13. Kristina Marciuš Lovrenčić
14. Petra Masten
15. Martina Mikac
16. Ivana Mošmondor
17. Tina Rožmarić
18. Martina Salma
19. Tea Šantek
20. Katarina Topolko Herceg
21. Miran Vidović
22. Kristina Vuković

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo