Obavijest o održavanju intervjua – VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU, NABAVU I EU FONDOVE

Categories: NatječajiPublished On: 24/11/20236 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Čakovec, 24.11.2023.

Obavijest o održavanju intervjua

za radno mjesto VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA JAVNU NABAVU, NABAVU I EU FONDOVE za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-4997/2023. održat će se 29.11.2023. godine u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za sljedeće kandidate:

u 08,30 sati

1. SABRINA BLAJDA
2. ZLATKO BOŽIĆ
3. PETRA GRADEČAK
4. PATRICIJA HIP
5. STELA HRANJEC
6. JOSIPA KAPUSTIĆ
7. HELENA KOROŠ
8. BARBARA KRUHEK
9. IGOR LAPAT
10. SANELA LOVREK
11. SANELA MOŽEK STRAHIJA

u 09,15 sati

12. NIKOLINA PEDIŠIĆ VODUŠEK
13. MONIKA PINTAR
14. SARA PLANTAK
15. ANAMARIJA POKOS
16. STELA TARADI
17. ANAMARIJA VADLJA
18. MORENA VARGA
19. MIRAN VIDOVIĆ
20. ANJA VURUŠIĆ
21. NIKOLA ZORKOVIĆ

 

Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

bolnica-logo