Obavijest o poništenju natječaja – specijalizacija pedijatrije

Categories: NatječajiPublished On: 14/04/20214,1 min read

Obavijest

Broj:01-1046/1/21.
Čakovec, 09.04.2021.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 183/2015, 100/18) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, doc. dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, donosi

O D L U K U
o izboru kandidata za specijalizaciju
1. Neće se izvršiti izbor kandidata za specijalizaciju iz medicinske grane pedijatrije, a temeljem raspisanog Natječaja za predmetnu specijalizaciju.

2. Ova Odluka objavljuje se na internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.

Ravnatelj
doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š.,
dr.med., spec. opće kirurgije

bolnica-logo