Natječaj na neodređeno za radno mjesto RAČUNOVODSTVENI REFERENT-FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA

Categories: NatječajiPublished On: 08/02/202414,9 min read

Objava

Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Igoru Šegoviću, dr. med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje

                      NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad do 2 mjeseca) na poslovima:

1. RAČUNOVODSTVENI REFERENT-FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA – 1 izvršitelj
   Uvjeti:
  • Srednja stručna sprema ili prvostupnik ekonomskog usmjerenja
  • 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz prijavu na natječaj obavezno dostaviti sljedeće dokumente u preslici:
       – Zamolbu
       – Životopis
       – Domovnicu
       – Diplomu/Svjedodžbu
       – Elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)
       – Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda, preslika Ugovora) 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i osobni intervju. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se na web stranici Županijske bolnice Čakovec.

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme“.

Natječaj je otvoren od 08.02.2024. do 16.02.2024. godine.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi
provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja biti će objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Broj: 01-634/2024.
bolnica-logo