Objava podataka o trošenju proračunskih sredstava

Na temelju Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava (NN 59/2023), Županijska bolnica Čakovec od siječnja 2024. godine objavljuje sve informacije o isplatama pravnim i fizičkim osobama iz proračuna odnosno financijskog plana po bilo kojoj osnovi, izuzev informacija koje predstavljaju klasificirani podatak prema zakonu kojim je uređena tajnost podataka i informacija čija bi objava bila protivna posebnim propisima. Informacije o trošenju sredstava objavljuju se najmanje jednom mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.