Objedinjeni hitni bolnički prijam – OHBP

v. d. Voditelj odjela:
mr.sc. Mladen Vuljak, dr.med.,spec. hitne medicine, spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Glavni tehničar:
Ivan Bacinger, mag.med.techn.

Telefon:
040/375-345
099/310-9377

E-mail:
ohbp@bolnica-cakovec.hr

Odjel objedinjenog hitnog bolničkog prijama je centralno mjesto u bolnici za prijem, obradu i zbrinjavanje hitnih bolesnika bez obzira na uputnu dijagnozu, nastao integracijom hitnih bolničkih službi na jednom mjestu. U odjelu se provode razni diferencijalno-dijagnostički i terapijski postupci te pregled liječnika specijalista. Nakon obrade, postavljanja definitivne dijagnoze te eventualne kraće opservacije, pacijent se otpušta na kućnu njegu ili se hospitalizira.

U Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu – OHBP Županijske bolnice Čakovec obavlja se zdravstvena djelatnost hitne medicine odnosno poslovi svih hitnih specijalističkih ordinacija (kirurška, internistička, neurološka, infektološka, ORL, urološka) izuzev pedijatrije, ginekologije, psihijatrije i oftalmologije koji se obavljaju dislocirano odnosno u sklopu matičnih odjela.
Edukacija medicinskog osoblja jedan je od najvitalnijih kriterija za rad u OHBP-u stoga se osoblje kontinuirano educira te ima završene tečajeve prema važećim europskim smjernicama i to: ALS-tečaj naprednog održavanja života, BLS-tečaj za osnovnog održavanja života i tečaj trijaže u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu.

Važne informacije i preporuke

Radno vrijeme Objedinjenog hitnog bolničkog prijama – OHBP je svakim danom od 00 do 24 sata. Prilikom dolaska u Objedinjeni hitni bolnički prijam – OHBP poželjno je sa sobom ponijeti raniju medicinsku dokumentaciju i popis lijekova koje pacijent uzima.

Vrijeme čekanja na pregled liječnika ovisi o trijažnoj kategoriji pacijenta stoga pacijenti s objektivno težim stanjem imaju prioritet od ostalih pacijenata bez obzira kojim su se redoslijedom javili u hitnu službu.

Mole se pacijenti koji su Covid pozitivni i budu upućeni na pregled u OHBP od strane obiteljskog liječnika da se prethodno najave na telefon 375-345 kako bi ih mogli sigurno smjestiti u za to odgovarajuće izolacijske ambulante.

Više o preporukama za pacijente i korisnim informacijama možete pročitati na poveznici Korisne informacije.

OHBP - plakat

Godišnje se u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu obradi preko 20 000 pacijenata, točnije:

· 2015. godine 20 366 pacijenata,

· 2016. godine 20 083 pacijenata,

· 2017. godine 21 058 pacijenata,

· 2018. godine 22 055 pacijenata,

· 2019. godine 24 719 pacijenata,

· 2020. godine 22 725 pacijenata,

· 2021. godine 27 746 pacijenata.

· 2022. godine 29 472 pacijenata.

· 2023. godine 30 808 pacijenata.

• Prosjek vremena boravka/obrade u Centru za hitnu medicinu u 2023. godini iznosi 173 minute.

Ukupan postotak pacijenata po trijažnim kategorijama za 2023. godinu

Kategorija 1 0,25 %
Kategorija 2 2,88 %
Kategorija 3 28,45 %
Kategorija 4 47,69 %
Kategorija 5 20,71 %


Važne informacije i preporuke

Radno vrijeme Centra za hitnu medicinu – OHBP je svakim danom od 00 do 24 sata. Prilikom dolaska u Centar za hitnu medicinu – OHBP poželjno je sa sobom ponijeti raniju medicinsku dokumentaciju i popis lijekova koje pacijent uzima
Vrijeme čekanja na pregled liječnika ovisi o trijažnoj kategoriji pacijenta stoga pacijenti s objektivno težim stanjem imaju prioritet od ostalih pacijenata bez obzira kojim su se redoslijedom javili u hitnu službu.
Više o preporukama za pacijente i korisnim informacijama možete pročitati na linku Korisne informacije.
Prostori OHBP-a
Prostor OHBP-a arhitektonski je prilagođen, na način da postoje dva ulaza – jedan koji je namijenjen djelatnicima hitne medicinske pomoći, a drugi za bolesnike koji dolaze sami ili u pratnji. Bolesnici koji dolaze sami javljaju se na centralni pult/prijem pacijenata dok timovi hitne medicinske pomoći ulaze s vitalno ugroženim bolesnicima direktno na drugi ulaz.
Sve ambulante Centra za hitnu medicinu -OHBP Županijske bolnice Čakovec moderno su uređene te jednako opremljene. Ambulante su opremljene računalima povezanima sa svim odjelima bolnice, stretcherima, monitorima za praćenje vitalnih znakova, 12-kanalnim ekg uređajima, centralnim dovodom plinova i energenata, defibrilatorima, priborom za primjenu kisika, aspiratorima, lijekovima i infuzijskim otopinama te specifičnim priborom za pojedine specijalnosti (oftalmologija, ORL).

Centralni pult – prijem bolesnika
Po dolasku u OHBP pacijenti se javljaju na centralni pult gdje bivaju upisani u bolnički informatički sustav, otvara im se trijažna i opservacijska lista te dalje ulaze u trijažnu ambulantu. Po završetku obrade pacijenti se natrag javljaju na centralni pult gdje im se ovjerava povijest bolesti, dobivaju medicinske nalaze, plaćaju participaciju ukoliko nemaju dopunsko osiguranje ili cjelokupan iznos za liječenje ukoliko nisu zdravstveno osigurani.

Trijaža i trijažna ambulanta
Trijaža je proces kojim se u odjelu hitne medicine procjenjuju svi pacijenti te im se dodjeljuje kategorija hitnosti što ovisi o pacijentovoj glavnoj tegobi ili ozljedi. U trijažnom procesu koristimo australo-azijsku trijažnu ljestvicu koja ima 5 kategorija trijaže prema čemu se određuje maksimalno vrijeme čekanja na početak pregleda liječnika. Vrijeme čekanja na pregled liječnika ovisi o trijažnoj kategoriji pacijenta stoga pacijenti s objektivno težim stanjem imaju prioritet od ostalih pacijenata bez obzira kojim su se redoslijedom javili u hitnu službu. Nakon trijaže pacijenti se upućuju u čekaonicu gdje čekaju do početka pregleda.

Akutni i subakutni dio
U akutnom djelu smještavaju se životno ugroženi pacijenti koji zahtijevaju stalni nadzor i skrb. Jedinica je opremljena monitorima za praćenje svih životnih funkcija te svom potrebnom opremom za liječenje teških stanja, centralnim dovodom kisika te kolicima za reanimaciju.
U subakutnom djelu smještavaju se pacijenti koji nisu životno ugroženi, koji su na promatranju za vrijeme dijagnostičko – terapijskih postupaka, koje zbrinjavaju liječnici različitih specijalnosti, do postavljanja dijagnoze te otpusta ili primitka u bolnicu.
Pacijente koji zahtijevaju dužu opservaciju i primjenu terapije smještamo u Centralnu dnevnu bolnicu koja se nalazi uz OHBP. Prostori subakutnog djela OHBP-a koriste se kao prostori za pregled pacijenata s lakšim stanjima jer pružaju visok nivo privatnosti te nakon pregleda pacijenti čekaju rezultate pretraga u čekaonici odjela.

Prostorija za reanimaciju
U slučaju zastoja disanja i rada srca, pacijenta se smješta u salu za reanimaciju koja je opremljena svom potrebnom opremom, koja bi mogle vratiti izgubljene životne funkcije.

Operacijska sala za male kirurške zahvate
Tu se zbrinjavaju se pacijenti kojima je potrebna obrada rane, šivanje, manji kirurški zahvati, namještanje slomljenih koštanih ulomaka pri zatvorenim prijelomima ili iščašenjima u kratkotrajnoj anesteziji.

Gipsaona
U odjelu se nalazi gipsaona gdje se obavlja imobilizacija sadrenim udlagama.

Izolacija
Prostor izolacije namijenjen je za prijem infektivnog bolesnika. Oprema u izolaciji jednaka je kao i u svim ostalim ambulantama, a ulazak je kontroliran.