Obveze i odgovornosti pacijenata

Vaša obveza:

 1. u svrhu utvrđivanja identiteta dužni ste radniku na prijemnom šalteru pokazati na uvid osobnu iskaznicu ili drugi dokument s fotografijom na temelju kojeg se može utvrditi Vaš identitet
 2. u potpunosti i istinito informirati nadležnog zdravstvenog radnika o svom zdravstvenom stanju i o drugim okolnostima koje mogu imati utjecaja na postavljanje dijagnoze i propisivanje terapije
 3. zdravstvenim radnicima pružiti potpune podatke o lijekovima koje uzimate (dobiveni na recept, lijekovi iz slobodne prodaje, vitamini…)
 4. dati medicinskoj sestri/tehničaru potpune podatke; potrebne za sestrinsku anamnezu i pružanje zdravstvene njege, o vjerskim i drugim životnim uvjerenjima koje su bitne za pružanje zdravstvene zaštite, prehrambenim navikama ako postoje
 5. dati podatke o alergijskim reakcijama a koje mu izaziva neki lijek (npr. penicilin), hrana ili drugi alergeni
 6. surađivati prilikom obavljanja dijagnostičko-terapijskih postupaka i tijekom postupka liječenja
 7. slijediti propisanu terapiju ili obavijestiti nadležnog liječnika ako istu odbijate
 8. dati podatke o uočenim nuspojavama
 9. suzdržavati se od postupaka koji mogu izazvati opasnosti po život i/ili zdravlje drugih ljudi (širenje zaraznih bolesti)
 10. tražiti dodatna pojašnjenja u slučaju ne razumijevanja primljenih informacija ili nerazumijevanja plana liječenje i obrade
 11. razumjeti da može biti potrebno premještanje pacijenta u drugu sobu ili na drugi odjel Bolnice
 12. zabranjeno je ometati zdravstvene radnike prilikom pružanja zdravstvene zaštite drugim pacijentima
 13. pružiti odgovarajuće podatke o zdravstvenom osiguranju i načinu plaćanja troškova liječenja, dužni ste osigurati plaćanje svojih računa, a ukoliko imate financijskih problema s Bolnicom dogovoriti mogućnost plaćanja u više rata
 14. obvezu držanja dogovorenih termina i/ili pravovremenu odgodu istih
 15. čuvati osobne dragocjene stvari (preporuča se prilikom dolaska u bolnicu novac i dragocjenosti predat pratnji)
 16. poštivati prava drugih bolesnika ne ometajući njihov boravak bukom ili velikim brojem posjetitelja
 17. pridržavati se kućnog reda Županijske bolnice Čakovec

DOKUMENTI: