Odjel ekonomskih i financijskih poslova

Voditeljica Odjela ekonomskih i financijskih poslova:
Sandra Novak, mag.oec.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak 07:30 do 15:30 sati

Telefon:
040/375-369

E-mail:
voditelj.ekonomija@bolnica-cakovec.hr