Odjel intervencijske kardiologije

 

Voditelj odjela:
Mihajlo Kovačić, dr.med., spec. interne medicine, subspec. kardiologije

Glavna sestra odjela:
Jelena Mikulan, mag.med.techn.