Odjel za pedijatriju

Voditelj odjela:
Dejan Balažin dr.med., spec.pedijatrije, subspec.pedijatrijske nefrologije
E-mail: voditelj.pedijatrija@bolnica-cakovec.hr

Glavna sestra:
Dijana Farkaš, mag.med.techn.
E-mail: glsestra.pedijatrija@bolnica-cakovec.hr

E-mail:
pedijatrija@bolnica-cakovec.hr

TELEFONSKI BROJEVI ODJELA:
Naručivanje putem telefona moguće od 13:00 do 14:30 sati.
Pedijatrijska poliklinika 040/ 375-208
Pedijatrijska hitna ambulanta 040/ 0375-205
Odjel za manju djecu 040/ 375-202 / 099/399-6768
Odjel za veću djecu 040/375-203 / 099/399-6770

Djelatnost pedijatrije – opis

Odjel ima kapacitet od ukupno 24 kreveta a od toga je jedan palijativni/kronični, podijeljen je na dvije strane, za manju djecu (0 do 18 mjeseci) i veću djecu (do 18 godina). Na odjelu imamo mogućnost smještaja roditelja uz hospitalizirano dijete (nije uvijek moguće realizirati radi preopterećenosti kapaciteta).

Pedijatrijska dnevna bolnica čini 6 kreveta, služi za dijagnostičke i terapijske postupke, parenteralnu rehidraciju i opservaciju za vanbolničke pacijente.

Hitna pedijatrijska ambulanta radi od 0-24 h

Pedijatrijska poliklinika čini subspecijalističke ambulante i dijagnostiku:

  • Gastroenterološka ambulanta
  • Pulmoloalergološka ambulanta
  • Neurološka ambulanta
  • Nefrološka ambulanta
  • Kardiološka ambulanta
  • Opća pedijatrijska ambulanta

Gastroenterološka dijagnostika:

  • endoskopija (gastroduodenoskopija, rektoskopija),
  • UZV abdomena
  • 24-h pH metrija jednjaka

Pulmoalergološka dijagnostika: – spirometrija, FeNO, alergološko testiranje

Neurološka dijagnostika: EEG

Kardiološka dijagnostika: EKG, Holter EKG-a, UZV srca, ergometrija

Nefrološka dijagnostika: UZV urotrakta, urodinamika, 24-h mjerenje arterijskog krvnog tlaka

Upute pacijentima za pojedine dijagnostičko-terapijske postupke mogu se naći na službenim stranicama bolnice u mapi za pacijente, pod prava pacijenata, pravo na obaviještenost.