Odjel radiologije i ultrazvuka

Voditelj odjela:
Miljenko Novak, dr.med., spec.radiologije, subspec.ultrazvuka

Glavna prvostupnica:
Jadranka Novaković, bacc.radiol.techn.

Telefon:

 • RTG
  • 040/375-300
  • 099/399-6775
 • UZV
  • 040/375-301
  • 099/399-6776

Radno vrijeme:

 • za ing.med.rad i bacc.rad.tech, med.sestre i administratore 07:00 – 15:00
 • za liječnike 07:30 -15:30
 • Dnevna stanka odjela: 10:30-11:00
 • Upis pacijenata na šalterima za klasične radiološke pretrage i MSCT 08:00 – 15:00
 • Izdavanje nalaza 11:00 – 15:00
 • Redovni rad s pacijentima na pretragama iz područja klasične radiologije i MSCT-u 07:30 – 15:00
 • Redovni rad s pacijentima u ultrazvučnim ambulantama 08:00 – 15:00 – Dnevna stanka
 • Vrijeme za informacije o pretragama 14:00 – 15:00

 

 

Poštovani,
obavještavamo Vas da ne izvodimo i ne zaprimamo narudžbe za kontrastne radiološke preglede.

IVP-intravenska urografija, HSG, Pasaža jednjaka i gastroduodenuma, irigografije.

Zahvaljujemo na razumijevanju,
Sa štovanjem.

 

E-mail adresa za službene dopise ustanova i pojedinaca: rtg.uzv@bolnica-cakovec.hr

E-mail adresa za naručivanje na dijagnostičke postupke u Odjelu za radiologiju i ultrazvuk: poliklinika.rtg.uzv@bolnica-cakovec.hr

E-mail adresa za naručivanje na magnetsku rezonancu (MR): mr@bolnica-cakovec.hr

Poštovane/i !

Na pretrage u našem odjelu možete se naručiti i putem adrese e-pošte poliklinika.rtg.uzv@bolnica-cakovec.hr bez potrebe osobnog dolaska u bolnicu na slijedeći način:

1.snimite medicinsku dokumentaciju temeljem koje ste upućeni na određenu pretragu i uputnicu obiteljskog liječnika (skenirajte ili snimite npr. pomoću pametnog telefona) i priložite uz poruku,

2.ukoliko postoji bitan podatak vezan uz Vašu mogućnost dolaska na pretragu u određene datume (npr. termin drugog medicinskog postupka ili osobni razlozi zbog kojih ste spriječeni) navedite to u poruci,

3.žene koje se naručuju na mamografiju ili ultrazvuk dojki koje još uvijek imaju menstruacijske cikluse u kratkoj poruci  trebaju navesti prvi dan posljednje menstruacije i datum posljednje mamografije  (ukoliko imaju 40g. ili više godina) i ultrazvuka dojki

Nakon što zaprimimo poruku s Vašom dokumentacijom medicinsko osoblje će Vam nakon što prouči dokumentaciju i raspoložive termine poslati obavijest o ponuđenom terminu pretrage. Ukoliko mislite kako ponuđeni termin nije u skladu s Vašim zdravstvenim stanjem možete se obratiti svojem obiteljskom liječniku/ici koji može izravno kontaktirati liječnike/ice radiologe i objasniti žurnost obavljanja pretraga ukoliko za to postoje medicinski opravdani razlozi koji nisu bili odmah jasno vidljivi iz poslane medicinske dokumentacije.

VAŽNA NAPOMENA ! Termini pretraga dodjeljuju se ovisno o težini kliničke slike pacijenta/ice opisane u medicinskoj dokumentaciji a ne isključivo prema vremenskom redoslijedu prijave po sistemu tko prvi dođe po termin i stoga je u Vašem interesu dostaviti nam svu potrebnu medicinsku dokumentaciju.

U nastavku vam stavljamo obrasce poruka kako bismo Vam pojednostavnili slanje poruka, ukoliko nešto želite dodati slobodno ubacite podatak koji smatrate važnim prenijeti medicinskom osoblju :

UZV DOJKI

Poštovane/i!

Želim se naručiti na UZV dojki, moja dob je ____ godina, prvi dan zadnjeg menstruacijskog ciklusa__________, termin zadnje mamografije _____ , termin prethodnog ultrazvuka dojki.

Lijep pozdrav Ime i prezime

MAMOGRAFIJA

Poštovane/i!

Želim se naručiti na UZV dojki, moja dob je ____ godina, prvi dan zadnjeg menstruacijskog ciklusa__________, termin zadnje mamografije _____, termin prethodnog ultrazvuka dojki.

Lijep pozdrav Ime i prezime

DOPLERSKI ULTRAZVUK

Poštovane/i!

Želim se naručiti na doplerski ultrazvuk _______________(npr. karotidnih arterija u sklopu pripreme za kardiokirurški operativni zahvat)

Lijep pozdrav Ime i prezime

MSCT

Poštovane/i!

Želim se naručiti na MSCT _____________. Kontrola / prvi pregled (izbacite nepotrebno).

Za žene u generativnoj dobi potrebno je upisati prvi dan zadnjeg menstruacijskog ciklusa__________.

U dane ______nisam u mogućnosti doći na pregled (ukoliko imate već dogovorene druge termine) ili

Molim Vas termin do _____ zbog već dogovorenog daljnjeg liječenja koje počinje datuma __________. (ukoliko već imate termin od strane npr kirurga ili onkologa)

Lijep pozdrav Ime i prezime

Pacijenti koji se naručuju na MSCT ili kontrastni ultrazvuk dobiti će e-poštom uz termin i obrazac informativnog pristanka koji obavezno trebaju pročitati a za eventualne nejasnoće upitati svog obiteljskog liječnika/icu ili liječnika/icu koji je preporučio pretragu a za nejasnoće o načinu izvođenja pretrage osoblje radiologije na telefon 040 375 298 ili 040 375 300.

Zahvaljujemo Vam na ukazanom povjerenju i suradnji.

Molimo Vas na pregled donesite medicinsku dokumentaciju i snimke prethodnih pregleda (na filmu, CD-u) ukoliko je pregled učinjen u drugoj ustanovi ili prije listopada 2008.g. u našoj ustanovi(Za mamografije prije listopada 2006.g.).

Na pretrage koje uključuju intravensku primjenu jodnog kontrastnog sredstva (MSCT pretrage, i.v.urografija) obavezno donesite nalaze kreatinina i uree u serumu ne stariji od 2 mjeseca.