Odjel za transfuzijsku medicinu

Voditelj:
dr.sc.Sandra Oslaković, dr.med, spec.transfuz.

Glavni sestra:
Liljana Golubić, bacc.med.techn.

Telefon:
040/375-410
040/375-411
099/253-0218

E-mail:
transfuzija@bolnica-cakovec.hr

Radno vrijeme:
VAĐENJE KRVI: svaki radni dan od 8:00 do 10:00 sati

RADNO VRIJEME AMBULANTI:
AMBULATA ZA KOAGULACIJU: svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati
OPĆA TRANSFUZIJSKA AMBULANTA: svaki radni dan od 11:00 do 15:00 sati

TERAPIJSKE VENEPUNKCIJE: svaki radni dan od 12:00 do 14:00 sati

Napomena: za agregaciju trombocita (praćenje terapije antiagregacijskih lijekova) i terapijske venepunkcije potrebno se naručiti osobno ili telefonom, sve ostale pretrage radimo svakodnevno – nema naručivanja niti liste čekanja

Odjel Transfuzijske medicine obuhvaća:

  1. LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
  2. RAD S PACIJENTIMA

ČESTA PITANJA:
1. Može li se nalaz dobiti telefonom?
Odgovor: Nalaze ne izdajemo putem telefona. Iako se tako ne čini, ova preporuka je opravdana sigurnošću pacijenta (osobito na antikoagulantnoj terapiji). Niti jedno stručno društvo ili smjernica ne odobrava izdavanje nalaza putem telefona. Zabuna u prijenosu informacija nerijetko ima ozbiljne posljedice na zdravlje pacijenta. Nadamo se da ćemo uskoro imati mogućnost slanja nalaza putem e-mail-a za zainteresirane pacijente.

2. Zašto ne mogu kod svog liječnika izvaditi uzorak za transfuzijske pretrage?
Odgovor: Odjel za transfuzijsku medicinu je specijalistički laboratorij u kojem je vađenje krvi samo dio postupka uzimanja uzorka, pri čemu se ovisno o indikaciji (dijagnozi) za laboratorijsko testiranje uzimaju i anamnestički podaci (prije i poslijenatalno praćenje žena, pacijenti s antikoagulantnom i/ili antitrombocitnom terapijom, pacijenti s pozitivnim biljezima krvlju prenosivih bolesti i drugi)

3. Moram li biti natašte za transfuzijske pretrage?
Odgovor: Ne, za naše laboratorijske testove ne morate biti natašte, ALI ukoliko istovremeno imate i vađenje krvi u biokemijskom laboratoriju – onda postupite prema njihovim preporukama.

4. Uz uputnicu za transfuziju imam i vađenje krvi u mikrobiološkom i/ili biokemijskom laboratoriju. Moram li vaditi krv dva-tri puta u isto jutro?
Odgovor: Ne, dogovoreno je da pacijenti koji trebaju izvaditi krv i u navedenim laboratorijima – prvo u tim laboratorijima uzmu potrebne epruvete, a zatim ćemo im na našem odjelu jednim vađenjem uzeti uzorke i za ostale laboratorije.

5. Zašto ne mogu vaditi krv u subotu i nedjelju, ili popodne kao u biokemijskom laboratoriju?
Odgovor: Odjel ima ugovor s HZZO za rad s ambulantnim pacijentima samo za navedeno radno vrijeme i nije moguć rad izvan ugovora. Ukoliko se radi o hitnom stanju, pacijent će biti pregledan od strane liječnika OHBP-a koji će onda indicirati hitnu pretragu (npr. D-dimeri), a takav pacijent će odmah nakon izvršene pretrage dobiti i mišljenje liječnika o daljnjem postupanju (npr. hospitalizaciji) i/ili terapiji.

6. Trošim novi antikoagulantni lijek i želim biti pod laboratorijskom kontrolom, zašto to ne mogu?
Odgovor: Novi antikoagulantni lijekovi na tržištu za sada nemaju odgovarajuće standardizirane laboratorijske testove. Uskoro se očekuje da će biti registrirani i ući u laboratorijsku rutinu testovi za određivanje koncentracije dabigatrana (Pradaxa) i rivaroxaban (Xarelto), prema smjernicama kardioloških stručnih društava kod nas i u Europi. Tada će biti i u našem laboratoriju dostupni pacijentima. U međuvremenu – sadašnji testovi hemostaze iako se mijenjaju pod utjecajem novih antikoagulantnih lijekova – ne mogu biti terapijska smjernica.