Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom

v.d. Voditelj odjela:
Mateja Ostrički, dr.med., spec. interne medicine, subspec. kardiologije

Glavna sestra:
Ljiljana Kralj, mag.med.techn.

Vođa tima:
Katarina Nestić, mag.med.techn.

Telefon kardiologija:
040/375-283
099/399-6736

Telefon koronarna:
040/375-318
099/253-0226

E-mail:
kardiologija@bolnica-cakovec.hr

Korisne informacije

U-KARD-04.2 UPUTE ZA POSJETE

U-KARD-03.2 ŠTO JE TO KORONAROGRAFIJA- INFORMATIVNI LETAK ZA PACIJENTE

U-KARD-05.2 KAKO SE PONAŠATI NAKON KORONAROGRAFIJE