Voditelj Odjela pravnih poslova:
Lana Križarić, dipl.iur., struč.spec.oec.
Email: pravna@bolnica-cakovec.hr

  • Voditelj odsjeka pravnih i općih poslova:
    • Monika Risek, mag.iur.
    • E-mail: pravna2@bolnica-cakovec.hr
  • Voditelj odsjeka za upravljanje ljudskim potencijalima:
    • E-mail: kadrovska@bolnica-cakovec.hr