CENTRALNA DNEVNA BOLNICA S KEMOTERAPIJOM
Mislav Čonkaš dr.med.,spec.interne medicine-subspec.internističke onkologije-voditelj odjela
Luka Kužat dr.med.,spec.interne medicine

MEDICINSKE SESTRE/TEHNIČARI
Božena Kapitarić dipl.med.sestra,specijalistica kliničkog sestrinstva-onkološko-hematološki modul-glavna sestra odjela
Sofija Medlobi bacc.med.sestra- zamjenica glavne sestre odjela
Ljubica Kocijan bacc.med.sestra
Đurđica Stojanović bacc.med.sestra
Spomenka Tomašić bacc.med.sestra
Damjan Novak med.techn

Bolničarka
Kovač Melita