Anestezija djelatnici odjela:
Liječnici:
Selma Pernar, dr.med., spec.anest.reanimatologije i inten.liječenja, subspec. intenzivne medicine
Dženana Mulaomerović-Musić, dr.med., spec.anest.reanimatologije i inten.liječenja, subspec. intenzivne medicine
Đina Stanić, dr.med., spec.anest.reanimatologije i inten.liječenja, subspec. intenzivne medicine
Milena Hozmec-Čonkaš, dr.med., spec.anest.reanimatologije i inten.liječenja, subspec. intenzivne medicine 
Biserka Mustač-Hlebec dr.med, spec.anest.reanimatologije i inten.liječenja, subspec. intenzivne medicine 
Dr.sc. Ana Jurin Martić dr.med., spec.anest.reanimatologije i inten.liječenja
Mihaela Oreški-Zadravec, dr.med., spec.anest.reanimatologije i inten.liječenja, subspec. intenzivne medicine 
Martina Selec dr.med., spec.anest.reanimatologije i inten.liječenja
Ivana Novak, dr.med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspec. intenzivne medicine
Petra Kanižaj, dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
Tihomir Jambrović, dr.med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
Ivana Žugec dr.med. , specijalizant kliničke anestezije
Nenad Vidanec dr.med. , specijalizant kliničke anestezije
Josipa Marić dr.med. specijalizant kliničke anestezije
Ana Jakovina dr.med. specijalizant kliničke anestezije
Ivana Vuk dr.med. specijalizant kliničke anestezije
Dino Počuča, dr.med., specijalizant kliničke anestezije

Medicinske sestre/tehničari:
Hozmec-Blažić Vesna mag.med.techn.- glavna sestra odjela
Podvezanec Mirjana med.sestra
Balić Marina med.sestra
Kacun Milica med.sestra
Ciglar Nada med.sestra
Krsnik Suzana med.sestra
Šimunić Mira med.sestra
Škvorc Milena mag.med.techn.
Peharda Ana med.sestra
Glažar Marija med.sestra
Novak Nada med.sestra
Juričan Gordana med.sestra
Donoša Gordana med.sestra
Branković Marija med.sestra
Trakoštanec Sanja med.sestra
Škvorc Kniplić Silvija bacc.med.techn.
Horvat Marijana med.sestra
Vuković Boris med.tehničar
Kovačić Ivana bacc.med.techn.
Lisjak Ivan bacc.med.techn.
Špiranec Željko mag.med.techn.
Kacun Krešimir med.tehničar
Vrbanec Tamara bacc.med.techn.
Glavaš Marta med.sestra
Tomašić Mateja mag. med.techn. – vod. tima anestezioloških tehničarki/a
Jagec Ivana med.sestra
Špiranec Mateja bacc.med.techn.
Bermanec Sven med.tehničar
Senčar Ema bacc.med.techn.
Petar Tompoš med.tehničar
Željka Deban bacc.med.techn.

Bolničarka:
Dragojlov Jasna