Suzana Horvat, dr.med., spec.klin.citologije, voditelj odjela
Ivanka Vidić-Paulišić, dr.med., spec.klin.citologije
Irena Igrec,dr.med,specijalizant patologije
Maša Pošpaić,dr.med,specijalizant patologije

Melita Jalušić,bacc.med.lab.diagn, gl.prvostupnik odjela
Ljiljana Klemenčić,citotehnolog
Jovanka MIhoci,histološki lab.teh
Slađana Dolenec,histološki lab.teh
Matija Strahija,histološki lab.teh
Dinko Kuzmić,citotehnolog
Petra Krčmar,lab.teh
Mladen Novak,med.teh,pomoćnik obducenta