Od pretraga koje se obavljaju u citološkoj ambulanti i laboratoriju prethodno naručivanje je obvezno jedino za punkciju koštane srži. Naručivanje se može obaviti na šalteru citologije i telefonski 040/375-275 svaki radni dan 7.00-15.00.
Nalazi se šalju elektronskim putem liječniku koji je izdao uputnicu, vidljivi su u sustavu e-građani ili se mogu podignuti na šalteru citologije radnim danom 7.00-15.00.
Molimo prije pretraga proučiti UPUTE ZA PACIJENTE i OBAVIJEŠTENE PRISTANKE koji su dostupni na ovoj web- stranici.

Odjel za patologiju i citologiju – Upute za pacijente i suradnike za vrijeme epidemije COVID-19