Od pretraga se naručuje jedino sternalna punkcija. Za narudžbe se može zvati na br. tel. 040/375-275 u vremenu 7:00-15:00. Nalazi se također mogu podići u tom vremenu.

Odjel za patologiju i citologiju – Upute za pacijente i suradnike za vrijeme epidemije COVID-19