Poštovani pacijenti,
Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti pojedini dijagnostički, odnosno terapijski postupak, osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije čije bi nepoduzimanje ugrozilo Vaš život i zdravlje ili izazvalo trajna oštećenja vašeg zdravlja. Prihvaćanje pojedinoga dijagnostičkog ili terapijskog postupka izražavate potpisivanjem suglasnosti. S obzirom na Vaša prava koja su detaljnije opisana i definirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata, u repozitoriju dokumentacije nalaze se Obaviješteni pristanci za visokorizične postupke koji se obavljaju na Odjelu za patologiju i citologiju.
Linkovi na pdf dokumente:

OP 003.03 CIT – PUNKCIJA POTKOŽNIH LEZIJA

OP 001.03 CIT – PUNKCIJA UZV

OP 002.03 CIT- PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI