Djelatnici odjela:
Živko Mišević, dr. med., spec. psihijatrije, subspec. alkoholizma i drugih ovisnosti
Igor Prošev, dr. med., spec. psihijatrije, subspec. socijalne medicine
Suzi Majer, dr. med., spec. psihijatrije, subspec. biologijske psihijatrije
Aleksandra Turković, dr. med., spec. psihijatrije, subspec. dječje i adolescentne psihijatrije
Duje Barišić, dr. med., spec. psihijatrije
Andrej Prošev, dr. med., spec. psihijatrije
Jelena Čorić, dr. med., specijalizantica
Melani Smilović, dr. med, specijalizantica
Maja Mišević, dr. med., specijalizantica

Mario Nemec, bacc. med. techn.
Blaženka Režek Novak, bacc. med. techn.
Ivan Latin, bacc. med. tehn.
Vilma Zadravec, bacc. occup. therapy.
Slavica Jagarinec, med. sestra
Anica Branilović, med. sestra
Dijana Lisjak, med. sestra
Irena Fodor, med. sestra
Nikola Zanjko, med. tehn.
Matija Halabarec, med. tehn.
Valentina Ribić, med. sestra
Robert Hunjadi, med. tehn.
Bruno Halabarec, med.tehn.
Darko Sinko, med.tehn.
Adela Golub, med.sestra
Ivan Frlin, bolničar
Tomislav Halabarec, bolničar