dr.sc. Sandra Oslaković, dr.med., spec.transfuzijske medicine
Ivana Markan, dr.med., spec.transfuzijske medicine
Koren Maja, dr. med.
Golubić Liljana, bacc.med.techn., prvostupnica sestrinstva
Kosec Mirjana, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Košir Snježana, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Kraljić Davorka, medicinska sestra
Sakal Nikica, zdravstveno-laboratorijski tehničar
Tarandek Dorotea, bacc.med.techn., prvostupnica sestrinstva
Veselko Dragica, bacc.med.techn., prvostupnica sestrinstva