Voditelj Odjela:
Luka Kužat, dr.med., spec. interne medicine, subspec. hematologije

Glavna sestra Odjela:
Kristina Taradi, bacc.med.techn

E-mail:
onko.hemato@bolnica-cakovec.hr

Broj telefona:
040/375-386