Voditelj odjela:
Branko Ostrički, dr.med., spec. interne medicine, subspec. kardiologije

Glavna sestra:
Ljiljana Kralj, mag.med.techn.

Telefon kardiologija:
040/375-283
099/399-6736

Telefon koronarna:
040/375-318
099/253-0226

E-mail:
kardiologija@bolnica-cakovec.hr