Odluka o izboru doktora medicine – izvršitelj za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Categories: NatječajiPublished On: 19/11/20205,3 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Broj: 01-4272/6/20
Čakovec, 19.11.2020.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanta

1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelj za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine odabrani je:

• Dino Počuča, dr.,med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

3. Ova Odluka objavljuje se na internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.

Ravnatelj
doc.dr.sc. Tomislav Novinščak,prof.v.š.,
dr.med., spec. opće kirurgije

bolnica-logo