Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 19/10/20174,8 min read

Natječaj

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-3110/1-17.

Čakovec, 18.10.2017.godine

 

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 183/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Robert Grudić, dr.med.,spec.opć.kirurgije, traumatologije i ortopedije, subspec.traumatologije, donosi

 

O D L U K U

o izboru kandidata za specijalizaciju

  1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije odabrani je:

 

  • Aron Roth, dr. med.

 

  1. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

 

 

      Ravnatelj

Robert Grudić,dr.med.,spec.opće kirurgije,    traumatologije   i ortopedije,

subspec.trauamtologije

bolnica-logo